op zaterdag 7 april 2007 is op de algemene ledenvergadering ideala opgeheven.

Het restant aan financiŽn is als volgt verdeeld:
 

Naam Jong HV IVN Woeste Land JMA NJN KNNV-LJ

totaal

           
Aantal stemmen 40,5 35 20,5 11 13 120
Percentage 33,75% 29,17% 17,08% 9,17% 10,83% 100,00%
Geld 453,61 392,01 229,60 123,20 145,60 1344,02

===================================================================

Alle oude webpagina's van ideala zijn te vinden op www.janberno.nl/ideala-archief

Het gewone archief van ideala wordt overgedragen aan het Instituut voor sociale geschiedenis  IISG